İnert Söndürme Sistemi

İnert Söndürme Sistemi

Tanışman Yangın Söndürme tarafından satışı, montajı ve bakımı yapılan İnert söndürme sistemi, Fike Corporation – ABD firmasının Avrupa operasyonlarından sorumlu olan Fike Protection System (FPS) – İngiltere / Guilford firmasından ithal edilmektedir. İngiltere’de ithal edilen sistemlerin silindirleri PED onayı ile imal edilmektedir. Vanalar Fike tarafından üretilmektedir.
Sistemin Kullanım Alanları
Tüm (A), (B), (C), (E) sınıfı yangınlarda kullanılır, (D) sınıfı yangınlarda kullanılamaz.
UPS – kesintisiz güç kaynakları yangın söndürme sistemlerinde,
Bilgisayar “Server” ve “Kompanzasyon” yangın söndürme sistemlerinde,
Transformatör yangın söndürme sistemlerinde,
Manyetik medya yangın söndürme sistemlerinde,
Arşiv yangın söndürme sistemlerinde,
Müze yangın söndürme sistemlerinde,
Kablo galerilerinde,
GSM link istasyonları ve kabinlerinde,
Doğalgaz gaz dağıtım istasyonlarında,
HES ve termik santral türbinlerinde,
Kimya sektöründe yangın söndürme sistemlerinde,
Kasa dairelerinde, ATM sistemlerinde, banka para taşıma araçlarında,
Jeneratör, kompresör, havalandırma ünitelerinde,
Tüm elektrik ve elektronik sistemlerde,
Askeri tesislerde, haberleşme sistemlerinde, tanklarda ve zırhlı araçlarda,

 

İnert Söndürme Sistemi Örnek Resimleri